Loading 
 
IJU

IJU 2017: 9. konferenca Informatika v javni upravi

Kaj:Informatika v javni upravi 2017
Kdaj:4. in 5. december 2017
Kje:Kongresni center Brdo pri Kranju
Rdeča nit:Uprava 4.0 - GaaP

V SODELOVANJULetošnja konferenca je že deveta po vrsti, kar pomeni, da je očitno potrebna in koristna. Razen tega, da povezuje informatike in izvajalce e-storitev javne uprave, postaja tudi forum za izmenjavo informacij o vidikih informacijske tehnologije, ki omogočajo hitrejše in učinkovitejše delovanje javne uprave. IJU 2017 želi to poslanstvo še nadgraditi. Rdeča nit konference - država kot platforma - povzema novo videnje vloge države zaradi digitalne preobrazbe. Težišče se premika od infrastrukture, naprav in storitev k uporabi podatkov in potencialu javne uprave za pospešek ekonomije. Industrija 4.0 je priznana paradigma za novo videnje delovanja in nobenega razloga ni, da ne bi podobnega koraka naredila tudi država, ki je doslej sledila dobrim praksam poslovnega sveta, na področjih, kjer je to mogoče, pa lahko prevzame vodilno vlogo.

Konferenca zato ni namenjena izključno informatikom v javni upravi, temveč tudi odločevalcem, njihovim sodelavcem, ponudnikom in izvajalcem upravnih e-storitev. Poleg udeležencev iz javne uprave je zanimiva tudi za tiste iz gospodarskih družb in z univerz. S tem, ko vabimo k sodelovanju podjetja, odpiramo možnost za oceno, koliko so razpoložljive rešitve in načrti usklajeni s stanjem razvoja informacijske tehnologije. Vsebine IJU 2017 so usmerjene v uporabniško naravnano javno upravo, potencial masivnih podatkov, zanesljivost delovanja in varnost. Vabljeni so predavatelji z ministrstev, da predstavijo storitve, projekte, strategije, inozemski predavatelji in predavatelji z univerz pa predstavljajo poglede in dosežke, ki so lahko spodbuda za tovrstne aktivnosti doma.
Vsebinski sklopi pokrivajo naslednja področja:

 • novi pravni in strateški okvirji
 • novi tehnološki trendi
 • inovativni pristopi in rešitve za e-storitve
 • podatkovna analitika, uporaba masivnih podatkov in odločanje na podlagi podatkov
 • varnost, zasebnost in zaupanje
 • resorna informatika – dosežki in izzivi
 • informatika v občinah
 • proces priprave predpisov

Sam program sledi uveljavljeni shemi iz prejšnjih let, vendar s tem, da bodo imeli predavatelji več časa za predstavitve svojih prispevkov. Plenarna in vabljena predavanja pokrivajo aktualne teme, ki so zanimive za vse, v sekcijah pa bodo obravnavane vsebine, ki so zanimive za določene skupine udeležencev. Delavnice in predstavitve podajajo konkretne informacije in znanja, ki bodo koristna pri delu, okrogli mizi pa dajeta možnost, da se o aktualnih temah pridobi tudi mnenja in pogledi udeležencev konference.

Informatika v javni upravi je dogodek, ki je po obisku primerljiv z največjimi srečanji informatikov v državi, na nobenem drugem pa ni razpoložljivih toliko informacij o e-storitvah, dosežkih in načrtih javne uprave. Udeležba na konferenci je za udeležence iz javne uprave naložba v znanje, za ostale pa vpogled v delo in načrte največjega poslovnega subjekta v državi. Prepričani smo, da je vredna obiska.


PROGRAM

PONEDELJEK 4.12.2017
07:30 – 15:00REGISTRACIJA
08:30 – 08:40 Nagovor
Jurij Bertok, generalni direktor, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informatiko
Nagovor
Niko Schlamberger, predsednik, Slovensko društvo INFORMATIKA
08:40 – 09:05 VABLJENO PREDAVANJE
Antonio Senatore, Deloitte: Blockchain – izzivi in perspektiva
09:05 – 09:30VABLJENO PREDAVANJE
Giuseppe D'Acquisto, Urad informacijskega pooblaščenca, Italija: GDPR v luči izzivov anonimizacije podatkov
09:30 – 9:55VABLJENO PREDAVANJE
Christian Rupp, Digital Austria: Public Administration Goes Digital
09:55 – 10:40Plenarna predavanja: Novosti v nacionalni in evropski regulativi
Panelisti:
Andrej Tomšič, Informacijski pooblaščenec: Ključne novosti na področju varstva osebnih podatkov - GDPR
Samo Zorc, Ministrstvo za javno upravo: Kaj prinaša Uredba eIDAS
Jasna Močnik, Ministrstvo za javno upravo: Usmeritve Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij
10:40 – 11:00Odmor
11:00 – 12:25 Informacijska varnost in zasebnost

Vodja sekcije: Alenka Žužek Nemec

Unistar LC d.o.o., Robert Bergles: Enostavne metode preprečevanja hekerskih napadov v Windows

Primož Gajski, Finančna uprava Republike Slovenije: Enovito upravljanje uporabnikov

Pavel Reberc, EIUS d.o.o.: Elektronske kvalificirane storitve zaupanja po eIDAS (evročanje, e-Podpis, validacija) - praktična uporaba

Damijan Marinšek, Ministrstvo za javno upravo: Informacijska varnost v okviru prenove državne informatike

Aleš Pelan, Alenka Žužek Nemec, Ministrstvo za javno upravo: Aktivnosti ponudnika storitev zaupanja SI-TRUST v luči EU Uredbe eIDAS
Digitalna preobrazba preko medsektorskih rešitev

Vodja sekcije: Bojan Vovk

Jernej Baranja, Ana Oblak, Ministrstvo za javno upravo, Darinka Sabolek, Tomaž Marčun, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije: Elektronske vloge za potrdila A1

Onja Svit, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Siniša Bošnjak, Tomaž Marčun, Štefan Žerdin, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Domen Dolar, Edmond Pajk, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Viktorija Komavec, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje: Vključitev slovenskih institucij s področja socialnega varstva v evropski informacijski sistem EESSI

Tina Kuliš, Ministrstvo za javno upravo: Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave: P11

Sandi Kravanja, Agencija RS za javnopravne evidence in storitve: Z novimi registri do večje pravne varnosti v gospodarstvu in turizmu

Stanislav Bajuk, Janko Lah, Agora d.o.o.: Mape – za vsaj 25 % izboljša digitalno pismenost javne uprave
Informatika v občinah

Vodja sekcije: Roman Lavtar

Saša Kovač, PIA Informacijski sistemi in storitve, Ksenija Dren, Mestna Občina Velenje: Kako je MO Velenje digitalizirala svoje poslovanje in izvedbo procesov s sistemom ODOS

Matjaž Srša, Občina Kamnik: Video zajem podatkov o občinskih cestah

Simon Mokorel, Urška Starc Peceny, SOS PROPI, Saša Kek, SOS: Koristi interneta stvari (Internet of things, IOT) za občinsko upravo

Aljoša Žerjal, Jure Grahor, Harpha sea, Georgi Bangiev, Davor Deranja, Mestna občina Koper: KOPER 3D – včeraj, danes, jutri

Goran Anders, Boštjan Golež, Mestna občina Celje: Javni prostorski portal
PREDSTAVITEV

11:00 – 12:25

EduCTX: platforma za digitalne mikro certifikate, temelječa na tehnologiji veriženja blokov (blockchain)

Aida Kamišalić Latifić, Kristjan Košič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
DELAVNICA

Slovensko društvo INFORMATIKA

8:40 – 15:00

Evropski računalniški certifikat ECDL – poskusni izpit

Vodi: Janko Lah
Izpitni center AGORA d.o.o.
DELAVNICA

10:00 – 14:00

Proces umeščanja informacijskih rešitev na centralno infrastrukturo za vodje projektov in skrbnike rešitev

Vodita: Anton Ujčič, Mirjana Novović
Ministrstvo za javno upravo
12:25 – 13:45KOSILO
13:45 – 15:15Digitalne storitve državne informatike

Vodja sekcije: Mitja Dečman

Danijel Boldin, Geodetska uprava Republike Slovenije: Pregledovalnik arhivskih zemljiškokatastrskih načrtov - eZKN

Aleš Černivec, Jan Antič, XLAB d.o.o., Danica Šaponja, Ministrstvo za javno upravo: Nacionalni okvir interoperabilnosti skozi koncept mikrostoritev

Suzana Muljavec Kahne, Uroš Izlakar, Ministrstvo za javno upravo: e-Dosje - Predstavitev IS za preverjanje izpolnjevanja pogojev po ZJN-3

Franc Močilar, Franci Mulec, Ministrstvo za zunanje zadeve, Samo Maček, Generalni sekretariat Vlade RS: Varovanje interesov Republike Slovenije pri uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije

Tadej Gabrijel, Ministrstvo za javno upravo: Kaj pomeni biti skrbnik gradnika
Državni računalniški oblak

Vodja sekcije: Tomas Tišler

Benjamin Oražem, Benjamin Oražem, IBM Slovenija, d.o.o: Zakaj in kako v oblak?

Dunja Zupan Vrenko, Jelko Urbančič, Direkcija Republike Slovenije za vode, Aleš Veršič, Ministrstvo za javno upravo, Samo Dečman, 3GEN d.o.o.: Vzpostavitev informacijskega sistema prostorskih podatkov v državnem računalniškem oblaku

Anton Ujčič, Darja Lihteneger, Ministrstvo za javno upravo: Evropski certifikacijski okvir EU-SEC

Jelko Urbančič, Dunja Zupan Vrenko, Direkcija Republike Slovenije za vode, Aleš Veršič, Ministrstvo za javno upravo, Samo Dečman, 3GEN d.o.o., Sašo Celarc: Prenos spletnih aplikacij v državni računalniški oblak

Domen Dolar, Edmond Pajk, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: Od SOA do Cloud Native - uvajanje razvoja in upravljanja programske opreme na ZPIZ v skladu s konceptom Cloud Native
Izboljšani procesi in presoja učinkov predpisov

Vodja sekcije: Tea Batagelj

Samo Maček, Anton Jevšenak, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije: Izkušnje pri uporabi aplikacije za optimizacijo izkoriščenosti vladnega letala Falcon 2000EX

Mihael Babič, Samo Maček, Anton Jevšenak, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije: Prepoznavanje ovir, ki vplivajo na učinkovitost izvajanja poslovnih procesov informatik

Uroš Mladenović, Geodetska uprava Republike Slovenije: Dostop do prostorskih informacij Geodetske uprave

Mitja Guštin, Jože Baligač, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo: Informatizacija postopka priprave predpisa

Barbara Povše Golob, Maša Drofenik, Arnes, Register.si: S poznavanjem tehnologije do učinkovite regulative
PREDSTAVITEV

13:45 – 15:15

The Complete City Boardroom

Holger Tallowitz, SAP

PREDAVANJE

Trends in Technologies which are relevant for PS

Holger Tallowitz, SAP
DELAVNICA

13:45 – 15:15

Informacijska varnost centralne informatike - Storitve SOC

Vodita: Milan Gabor, Viris d.o.o., Damijan Marinšek, Ministrstvo za javno upravo

15:15 – 15:20Odmor
15:20 – 16:30 OKROGLA MIZA
Odločanje na podlagi podatkov

Moderator: Jurij Jaklič
Panelisti:
Gregor Potočar, SAP d.o.o.
Blaž Zupan, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Maja Leban, Kolektor Group d.o.o.
Igor Kotnik, Ministrstvo za javno upravo
Mitja Jermol, Institut Jožef Stefan
16:30ZAKLJUČEK PRVEGA DNE
Jurij Bertok, generalni direktor, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informatiko
Niko Schlamberger, predsednik Slovensko društvo INFORMATIKA
TOREK 5.12.2017
07:30 – 15:00REGISTRACIJA
08:30 – 08:50Nagovor
Jurij Bertok, generalni direktor, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informatiko
Nagovor vabljenega in častnega govornika
Boris Koprivnikar, minister za javno upravo
08:50 – 9:15Podpis čezmejnega memoranduma med Slovenijo in Madžarsko za pilotni projekt na področju tehnologije 5G za javno varnost, zaščito in reševanje
Boris Koprivnikar, minister za javno upravo in Károly Hajzer, namestnik državnega sekretarja za informatiko

Boris Koprivnikar, minister za javno upravo: izjava ob podpisu memoranduma
Károly Hajzer, namestnik državnega sekretarja za informatiko: izjava ob podpisu memoranduma
Philippe J. Lefebvre, DG Connect: izjava ob podpisu memoranduma
09:15 – 9:40Nagovor
Vasko Berden, generalni direktor, NIL d.o.o.
Nagovor
Niko Schlamberger, predsednik, Slovensko društvo INFORMATIKA

Podelitev priznanja za e-storitev javne uprave
09:40 – 10:10Plenarno predavanje
NIL d.o.o., Jan Bervar: Varnost v času lažnih novic
10:10 – 10:40VABLJENO PREDAVANJE
Jozef Gemela, IDC: Vloga vlad pri zagotavljanju digitalne transformacije
10:40 – 11:10VABLJENO PREDAVANJE
Jurij Bertok, generalni direktor, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informatiko: Talinska ministrska deklaracija za e-upravo
Philippe J. Lefebvre, DG Connect: EU 5G izvedbena strategija in njeno izvajanje
11:10 – 11:25ODMOR
11:25 – 12:55Metode in rešitve

Vodja sekcije: Mirjana Kljajić Borštnar

Tomaž Marčun, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Leo Lušičić, AD Consulting d.o.o.: Temelj za GDPR – ali vemo, kje so vse shranjeni podatki?

Dušan Zupančič, Gospodarska zbornica Slovenije, Jorgo Bertalanič, Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila: Direktiva EU o izdajanju e-računov pri javnem naročanju- UKREP ROSE

Igor Vučko, Mihael Radolič, MNZ, Generalna policijska uprava: Izvajanje mobilne mejne kontrole

Blaž Božjak, Statistični urad Republike Slovenije: Vpeljava odprtokodnih orodij in servisno orientirane arhitekture v statistični proces

Uroš Kovšca, Domen Dolar, Darija Abramič, Edmond Pajk, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije: Napredne digitalne rešitve za pridobivanje podatkov od upokojencev v tujini in izračun letnega dodatka 2017
Odločanje na podlagi podatkov

Vodja sekcije: Karmen Kern Pipan

Aleksander Pur, Darko Anželj, Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna policijska uprava: Informacijska rešitev za izboljšanje načrtovanja in izvajanja ukrepov na področju prometne varnosti

Miro Lozej, Igor Tričkovič – Rifelj, Marko Ambrož, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informatiko: Naslednji korak: upravljanje z meta podatki

Paula Kolenko, Tamara Gliha, Karmen Kern Pipan, Miro Lozej,: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informatiko: Podatkovna analitika in odločanje na podlagi podatkov - priložnosti in izzivi

Karmen Kern Pipan, Jurij Bertok, Igor Kotnik, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informatiko: Big Data - velika priložnost za državno upravo

Aleš Veršič, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informatiko: Portal OPSI - leto kasneje
Inovativni pristopi in tehnologije

Vodja sekcije: Marjan Krisper

IBM Slovenija d.o.o., Peter Geršak: IBM Design Thinking in primeri najboljših praks

Primož Zupan, Jerica Urbančič, MBILLS d.o.o.: Povezovanje e-uprave in celotne državne uprave z drugimi platformami – primer povezovanja z MBILLS

Borut Tomažič, IBM Slovenija d.o.o.: Kako inovativne tehnologije vplivajo na večjo učinkovitost davčne uprave

Tone Stanovnik, Špica International d.o.o.: GaaP - prebojna izvozna platforma slovenske informatike

Sašo Domijan, Ministrstvo za notranje zadeve: Centralni register prebivalstva kot vir podatkov za institucije državne in javne uprave ter druge poslovne subjekte
DELAVNICA

S&T Slovenija d.d.

11:25-12:25

GDPR – pet minut pred dvanajsto

Vodi: Uroš Majcen

DELAVNICA

10:00 – 14:00

Proces umeščanja informacijskih rešitev na centralno infrastrukturo za vodje projektov in skrbnike rešitev

Vodita: Anton Ujčič, Mirjana Novović,
Ministrstvo za javno upravo
DELAVNICA

Slovensko društvo INFORMATIKA

9:30 – 14:20

Evropski računalniški certifikat ECDL – poskusni izpit

Vodi: Janko Lah
Izpitni center AGORA d.o.o.
12:55 – 14:10KOSILO
14:10 – 14:30VABLJENO PREDAVANJE
Marko Grobelnik, glasnik digitalnih tehnologij Republike Slovenije
14:30 – 16:00 OKROGLA MIZA
Internet stvari – priložnosti in izzivi

Moderator: Slavko Žitnik
Panelisti:

Peter Pustatičnik, Telekom Slovenije d.d.
Jurij Dolžan, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo
Tanja Muha, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Andrej Tomšič, Informacijski pooblaščenec
Dan Podjed, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Gorazd Božič, SI-CERT
16:00 – 16:10ZAKLJUČEK KONFERENCE
Jurij Bertok, generalni direktor, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informatiko
Niko Schlamberger, predsednik, Slovensko društvo INFORMATIKA

PREDAVATELJI

Antonio Senatore

Antonio Senatore

Senior Manager, Management Consulting, Deloitte

Antonio is a Senior Manager in the technology consulting practice.
Antonio has over 15 years of professional experience in the IT industry, ranging from J2EE Software Development, Technical Architecture, Enterprise architecture, Data Architecture, Big data Architecture and Strategy, Data Warehousing and Advanced Analytics, Blockchain and Cryptography. He is currently the Chief technical architect of the GRID EMEA Blochchain LAB, leading technology research, technology roadmap, Lab technical architecture and infrastructure definition, Lab technical operating model. Over the years, Antonio’s clients ranged from Public sector (Irish Revenue commissioners), Telco (Wind telecomunicazioni, Telecom Italia), Energy (E.N.I.), Financial sector (Allianz).

Giuseppe D'Acquisto

Giuseppe D'Acquisto

Italian Data Protection Authority

Giuseppe D’Acquisto is currently working for the Italian Data Protection Authority (the Garante). He represents the Garante within the Technology Subgroup of Working Party art. 29 and the International Working Group on Data Protection in Telecommunications, being rapporteur in various opinions and working documents (anonymization techniques, cloud computing, connected cars). He was appointed national expert by the European Commission, the European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) and the European Medicines Agency (EMA) for several ad hoc activities related to the protection of personal data (retention of traffic data, e-Privacy Regulation, Big Data, anonymization of health data). Before joining the Garante he worked as a consultant for ICT companies in the area of technology strategies. He holds a degree in telecommunications and a PhD in computer science. He authored scientific articles and books on technical-regulatory topics (net and search neutrality, right to be forgotten, privacy by design).

Christian Rupp

Christian Rupp

Univ.-Lect. Christian Rupp, CMC; Spokesperson of the Federal Platform Digital Austria

Christian Rupp was from 2003-2006 the Federal Executive Secretary of the Austrian Federal Government for eGovernment and co-director of the Federal CIO Office. Since 2006 he is the Spokesperson of the Federal Platform Digital Austria, which coordinates the ICT and eGovernment activities of the Austrian Federal Government. He is also in the coordination team of the Government for the Digital Agenda / Roadmap and Cybersecurity. Since 2016 he is also the plenipotentiary for digitization in the Austrian Federal Economic Chamber.

He is member of the Scientific Advisory Board of the Research Studios Austria and in the Corporate Advisory Board for New Media Technology at the MODUL Private University. As an expert, he is a member of the Board of Directors for the UN WSIS World Summit Award for digital creativity, innovation and social impact. He advised numerous international governments and presidents in digitization and e-government matters and established Austrian technology partnerships (among other others with Germany, West -Balkan, Arab League and Asia).Holger Tallowitz

Holger Tallowitz

Solution Management SAP, Public Sector Business Development and Sales Support for Future Cites (like Smart cities) and Blockchain Global role with regional focus EMEA

Holger Tallowitz se je po nekaj letih dela v vlogi prodajnega predstavnika za EAW pridružil SAP-ju, kjer je aktiven v različnih segmentih delovanja te korporacije – v svetovanju, svetovanju upravi, podpori in storitvah, vodenju naročnikov pa tudi upravljanju z rešitvami javnega sektorja. Osredotoča se na nove tehnologije za urbana okolja, zlasti na priložnosti, tveganja in inovacijski potencial, ki je z njimi povezan. Poleg ekonomskih vidikov se osredotoča predvsem na to, kako je mogoče te tehnologije integrirati v našo družbo ter katere vplive, posledice in stranske učinke zajemajo.

Intervju s predstavnikom SAP Holgerjem Tallowitzem za konferenco IJU 2017


Andrej Tomšič

Andrej Tomšič

Informacijski poolaščenec

Rodil se je leta 1977 v Postojni. Po končani gimnaziji se je vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 2001 diplomiral z zagovorom diplomskega dela Informacijske ceste – infrastruktura digitalne ekonomije, strategije in pristopi. V letu 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je kot član eEUROPE+ 2003 Statistical Working Group deloval predvsem na področju metrike informacijske družbe in bil član naslednjih teles DG INFSO pri Evropski komisiji: eEUROPE +2003 Statistical Working Group, eAccessibility Expert Group, ENISA National Liaison Officer, eEUROPE 2005/ i2010 ter Safer Internet plus Management Committee.

Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskega pooblaščenca zastopa v mednarodni delovni skupini IWGDPT in Article 29 Working Party Technology Subgroup. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard varovanja informacij ISO/IEC 27001:2005.

Jan Bervar

Jan Bervar

NIL, IT Arhitekt

Jan Bervar je že pred prihodom na NIL dosegal zavidljive uspehe na področju IT-ja: načrtoval, postavil in upravljal je največji slovenski on-line sistem pravnih informacij (IUS-INFO) ter ustvaril prve ukrojene sisteme požarnih zidov za velika slovenska podjetja.
Danes Jan pomaga NIL-u pridobivati strateško prednost s soustvarjanjem partnerske in sproščene kulture podjetja. Vsak dan potiska meje pri ustvarjanju unikatnega “NIL-ovega inženirstva” ter se vedno trudi močno preseči obstoječe ideje in rešitve, ki jih ponujajo naši principali. Je del posebne ekipe t.i. IT Arhitektov, ki je bolj usmerjena v svetovalno vlogo in skupaj z razširjeno tehnično ekipo odgovorna za tehnično najnaprednejše ter najzahtevnejše projekte NIL-a.
Jan je znan kot zagovornik nenavadnih načinov razmišljanja v podjetju. Spodbuja iskreno izmenjavo idej, v katero so vključeni prav vsi sodelavci na NIL-u.
Prizadeva si za razvijanje dolgoročnih odnosov s strankami, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju in zaupanju. Tak pristop žanje sadove, saj povratne informacije govorijo o Janovi intelektualni iskrenosti ter pokončnosti in zmožnosti prevajanja zahtevnih konceptov v enostavne smernice in načrte. Obenem so stranke navdušene nad njegovim iskrenim zanimanjem za okolje in razmere, v katerih jim NIL lahko pomaga.
Sodelavci cenijo Janovo vztrajanje na odličnosti dela in rezultatov, njegovo kreativnost in široke vzorce razmišljanja. Kljub pogosto stresnim situacijam se trudi ohraniti smisel za humor ter sproščen odnos do dela.
V prostem času izvaja kmetijske eksperimente pri proizvodnji močnega sadnega žganja v domači žganjekuhi, njegov znanstveni pristop pa je mogoče opaziti tudi pri pripravi jedi s – glede pa postopek – predobrimi sestavinami. Janu je blizu hitrost: defenzivno boža ceste z litrskim supermotom, želi pa si tudi zaključiti šolanje za športnega pilota, ki je doživelo pomanjkanje vzgona okrog leta 2001. Po vseh letih poslovnega potovanja po celem svetu se še vedno rad odpravi na čezoceanski let, če je le-ta vstopnica na doooolge raziskovalne počitnice.

Philippe J. Lefebvre

Philippe J. Lefebvre

Philippe Lefebvre is Head of the 5G Sector in the European Commission's DG CONNECT (Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology)

Philippe Lefebvre is Head of the 5G Sector in the European Commission's DG CONNECT (Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology), responsible for the deployment strategy for 5G as well as the Commission participation in the 5G Public Private Partnership.
Before his current oposition, Mr. Lefebvre worked in the EU spectrum policy and several other Commission departments including electronic commerce and financial technologies. Prior to joining the European Commission, Philippe Lefebvre held middle management positions in the Belgian’s Generale Bank (1983-1986), MasterCard Europe - (1987-1991), and with Visa International in the US (1992-1995).
Philippe Lefebvre is graduated in electrical & mechanical engineering (MS) from the Brussels University and in economics (MBA) from the same university.

Jozef Gemela

Jozef Gemela

Vice President, Consulting, CEMA

Jozef Gemela has more than 10 years of international experience in strategic business consulting and market research across Central and Eastern Europe, the Middle East, and Africa (CEMA).
As associate VP for consulting, Gemela is responsible for developing and managing consulting projects for all ICT technology groups and geographies across the region. He has led and contributed to numerous large consulting engagements focused on strategic advisory services, go-to-market strategies, partnering and strategic alliances, feasibility studies, national ICT development plans, and integrated marketing communication.
The consulting engagements developed and managed by Gemela cover a broad range of ICT technologies and ICT-related business models and are designed to assist clients in expanding their businesses in the region, identifying and leveraging growth opportunities, and penetrating emerging market segments.
Prior to joining IDC, Gemela worked for a consumer goods company operating in the Central and Eastern Europe, Commonwealth of Independent States, and Middle East markets, where he was responsible for market research, strategic and business planning, financial modeling, and the management of strategic development projects. He also served as a researcher and lecturer at the Prague University of Economics, where he focused on applied statistical models in business and finance.


PRIJAVA

Prijave so zaprte zaradi zapolnitve prostih mest.


ZA AVTORJE


VABILO AVTORJEM

Konferenca Informatika v javni upravi 2017 (IJU 2017) je tradicionalno srečanje informatikov, uporabnikov iz javne uprave in drugih ter ponudnikov storitev informacijske tehnologije in bo 4. in 5. decembra 2017 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju. Dogodek je izmenjava informacij o dosežkih, projektih in ponudbi e-storitev javne uprave, ki omogoča vpogled v razvojne načrte javne uprave in razvojne načrte velikih ponudnikov, posebej tistih, ki zadevajo javno upravo. Pomembno sporočilo konference je, da je informatizacija javne uprave ključna za celotno državo. Na konferenci želimo zato predstaviti primere dobre prakse javne uprave, uspešne elektronske storitve, ki omogočajo večjo učinkovitost javne uprave in njeno usmeritev v hiter, učinkovit in uporabniško prijazen servis ter podati pregled e-storitev in načrtov posameznih resorjev. Glavni cilji konference so

 • informiranje o dosežkih in nadaljnjih korakih,
 • predstavitve projektov in razvojnih načrtov in
 • promocija e-storitev javne uprave.

Rdeča nit konference Uprava 4.0 -GaaP odraža novo razumevanje javne uprave in državne informatike, to je, ne da zgolj sledita razvojnim trendom in dobrim praksam drugih, temveč da prevzemata vodilno vlogo in ustvarjata izhodišče za razvoj lastnih storitev ter spodbudo in motivacijo prebivalstva in pravnim osebam ter zagon gospodarstva. Na konferenci želimo zato predstaviti primere dobre prakse javne uprave, uspešne elektronske storitve, ki omogočajo večjo učinkovitost javne uprave in njeno usmeritev v hiter, učinkovit in uporabniško prijazen servis ter podati možnost ocene in primerjave, kako so umeščene v nacionalne in evropske strategije. Pridobiti želimo tudi čim več informacij o tehnikah, tehnologijah in rešitvah, ki omogočajo, da uprava ne bi bila več sledilec, temveč bi začela prevzemati vodilno vlogo.

Vabimo vas, da spoznanja, dosežke in načrte, ki naj obravnavajo v predvidenih vsebinskih področjih predstavljena področja, pripravite kot predavanje ali kot praktično usposabljanje predstavite na delavnicah. Prijavo pošljite kot povzetek, ki naj obsega naslov, obliko predstavitve (razširjeni povzetek, referat, delavnica), ime avtorja ali avtorjev, elektronski poštni naslov in do deset vrstic opisa vsebine. Prijave bo pregledal programski odbor konference. Prvonavedeni avtorji prispevkov, ki bodo sprejeti za uvrstitev v program ali za objavo v zborniku, bodo kotizacije oproščeni. Z njimi bo potekala tudi vsa zadevna komunikacija.

Vsebinska področja

 • novi pravni in strateški okvirji
 • novi tehnološki trendi
 • inovativni pristopi in rešitve za e-storitve
 • podatkovna analitika, uporaba masivnih podatkov in odločanje na podlagi podatkov
 • varnost, zasebnost in zaupanje
 • resorna informatika – dosežki in izzivi
 • informatika v občinah
 • proces priprave predpisov

Pomembni datumi

do 8.10.2017prijava povzetka do 10 vrstic, v priloženi tabeli, poslati na naslov iju2017@drustvo-informatika.si
do 15.10.2017obvestilo avtorju
do 5.11.2017končno besedilo v obliki razširjenega povzetka (do 4 strani) ali referata (do 7 strani), pripravljeno skladno z navodilom za pripravo prispevka
do 5.11.2017predložitev izjav/e o avtorstvu
4. - 5.12.2017konferenca Informatika v javni upravi 2017

Vsi avtorski prispevki bodo objavljeni v zborniku, posamezni prispevki pa bodo vključeni v ustrezne vsebinske sklope programa glede na aktualnost in združljivost z vsebino posameznih sklopov. Vsak prispevek pomeni poleg obogatitve vsebine konference tudi promocijo dosežkov, razvijalcev in izvajalcev, zato vas prisrčno vabimo k sodelovanju.


1 SPLOŠNA NAVODILA

Za konferenco so lahko prijavljeni samo izvirna dela. Pri uporabi del drugih avtorjev mora biti ustrezno naveden vir ob doslednem upoštevanju avtorskih pravic. Pogoj za objavo je predložitev izjave o avtorstvu, s katero avtor/ji potrjuje/jo izvirnost dela in dovoljuje/jo prenos materialnih avtorskih pravic.

Dela in soglasje - izjavo o avtorstvu pošljite na e-naslov: iju2017@drustvo-informatika.si. Za besedila, ki so delo več avtorjev, bo vsa komunikacija v potekala s prvonavedenim avtorjem.

Obveznosti avtorja
Za sprejeta dela mora avtorja:

 • pripraviti besedilo za objavo v zborniku (po teh navodilih);
 • pripraviti predstavitev v formatu .ppt ali .pptx ( ppt predloga);
 • delo predstaviti na konferenci v določenem vsebinskem sklopu in terminu po programu konference;
 • prijava udeležbe na konferenco.

Prvonavedeni avtor v program konference sprejetega prispevka je oproščen plačila kotizacije.

2 RAZŠIRJENI POVZETEK

RAZŠIRJENI POVZETEK ZA KONFERENCO
INFORMATIKA V JAVNI UPRAVI - NAVODILO
Ime Priimek1, Ime Priimek2
Ime in naslov organizacije, kjer je zaposlen prvi avtor, e-naslov1
Ime in naslov organizacije, kjer je zaposlen drugi avtor, e-naslov2

Obseg razširjenega povzetka prispevka je omejen na štiri strani formata A4. Povzetki morajo biti lektorirani in pripravljeni za tisk, besedilo naj bo pripravljeno v urejevalniku besedil Word (v formatu doc ali docx). Naslovu prispevka sledijo podatki o avtorju (ime in priimek, ime in naslov podjetja oz. ustanove, kjer je zaposlen, e-naslov); če je avtorjev prispevka več, navedite te podatke za vsakega od njih.
Priporočena je naslednja struktura besedila: namen/cilji, uporabljena metoda/izhodišča, rezultati, diskusija in zaključki.

Za oblikovanje razširjenih povzetkov prispevkov uporabite navodila iz spodnje tabele.

Tabela 1: Preglednica slogov za oblikovanje razširjenega prispevka

ElementVelikost črkPoravnavaPisavaPresledekPosebnosti
Tipografija: Times New Roman
Naslov prispevka14 ptSredinskoKrepkoZa: 18 ptVelike črke
Avtor12 ptSredinskoObičajno  
Telo besedila12 ptObojestranskoObičajno Enojni razmik vrstic, brez zamikov, posebnih znakov in oblikovanja.
Slika ali tabela Sredinsko Pred: 12 pt 
Naslov slike oz. tabele10 ptSredinskoKrepkoPred: 9 pt
Za: 12 pt
Slike imajo naslov pod sliko, tabele nad tabelo. So oštevičene.


3 REFERAT

Referat bo recenziran.

REFERAT ZA KONFERENCO
INFORMATIKA V JAVNI UPRAVI - NAVODILO
Ime Priimek1, Ime Priimek2
Ime in naslov organizacije, kjer je zaposlen prvi avtor, e-naslov1
Ime in naslov organizacije, kjer je zaposlen drugi avtor, e-naslov2

Izvleček

Izvleček obsega največ sto petdeset besed. Predstavitev problema in ciljev, metode dela ter najpomembnejših rezultatov.

Ključne besede: tri do osem gesel ločienih z vejicami.

Abstract

Title of the contribution in English language
Translation of abstract into English language.

Key words: three to eight key words separated by commas.

1. UVOD

Besedilo uredite v oštevilčene razdelke (1, 1.1, 1.2, 1.2.1 itn.). Naslovi na prvem nivoju naj bodo napisani z velikimi tiskanimi črkami. Uporabite največ tri nivoje poglavij, torej 1.1.1.

2. OBLIKOVANJE

Obseg je omejen na sedem strani formata A4. Referat naj vsebuje naslov, izvleček in ključne besede, besedilo prispevka in literaturo. Naslovu (pred izvlečkom) sledijo podatki o avtorju (ime in priimek, ime in naslov podjetja oz. ustanove, kjer je zaposlen, e-naslov); če je avtorjev prispevka več, navedite te podatke za vsakega od njih. Besedila morajo biti lektorirana, pripravljena za tisk in pripravljena v urejevalniku besedil Word (v formatu doc ali docx). Za oblikovanje uporabite to predlogo. Navodila najdete tudi v tabeli 2.

Priporočena je naslednja struktura besedila: namen/cilji, uporabljena metoda/izhodišča, rezultati, diskusija in zaključki.

Tabela 2: Preglednica slogov za oblikovanje referata

ElementVelikost črkPoravnavaPisava
Presledek
Posebnosti
Tipografija: Times New Roman
Naslov referata 14 pt Sredinsko Krepko Za: 18 pt Velike črke
Avtor 12 pt Sredinsko Običajno   
Naslov avtorja 11 pt Sredinsko Običajno   
Naslov izvlečka, ključnih besed, abstracta in key words 11 pt Levo Krepko Pred: 18 pt  
Izvleček, ključne besede, abstract in key words 11 pt Obojestransko Običajno Pred: 6 pt  
Angleški naslov referata 11 pt Levo Krepko Pred: 6 pt Med naslovom in besedilom angleškega povzetka
Naslov na 1. nivoju 12 pt Levo Krepko Pred: 18 pt
Za: 6 pt

Velike črke, oštevilčeno 1., 2., …

Naslov na 2. nivoju 12 pt Levo Krepko Pred: 12 pt
Za: 3 pt
Oštevilčeno 1.1, 1.2, 1.3 …
Naslov na 3. nivoju 12 pt Levo Krepko Pred: 12 pt
Za: 3 pt
Oštevilčeno 1.1.1, 1.1.2, …
Telo besedila 12 pt Obojestransko Običajno   Enojni razmik vrstic, brez zamikov, posebnih znakov in oblikovanja.
Slika ali tabela Sredinsko  Pred: 12 pt  
Naslov slike oz. tabele 10 pt Sredinsko Krepko Pred: 9 pt
Za: 12 pt
Slike imajo naslov pod sliko, tabele nad tabelo. So oštevilčene.
Opomba 10 pt Obojestransko Običajno   Oštevilčene
Literatura in viri 10 pt Obojestransko Običajno Pred: 9 pt Oštevilčeno [1], [2] itn.


2.1 Literatura in viri

Na literaturo oz. vire se v besedilu sklicujte skladno s pravili sistema navajanja bibliografskih referenc APA (Paiz idr., 2013). Na koncu prispevka navedite samo uporabljeno literaturo in vire v enotnem seznamu v skladu s sistemom APA, urejenem po abecednem vrstnem redu priimkov avtorjev. Enote literature in virov v končnem seznamu oštevilčite s številkami v oglatih oklepajih.

3. ODDAJA REFERATOV

Prosimo vas, da upoštevate roke za pripravo in oddajo ter navodila za pripravo, sicer ne bomo mogli zagotoviti, da bodo sprejeti v program in/ali objavljeni v zborniku konference.

4. LITERATURA IN VIRI

[1] Paiz, J. M., Angeli, E., Wagner, J., Lawrick, E., Moore, K., Anderson, M., Soderlund, L., Brizee, A. Keck, R. (2013). APA Formatting and Style Guide: General Format. Objavljeno na https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ (zadnji ogled 11. 12. 2013).


IZJAVA O AVTORSTVU

Pogoj za objavo je predložitev izjave o avtorstvu, s katero avtor/ji potrjuje/jo izvirnost dela in dovoljuje/jo prenos materialnih avtorskih pravic.
Uporabite predlogo v priponki.

IJU-2017-Izjava.docx (171 kb)


PREDLOGA ZA PRIPRAVO PREDSTAVITEV

Za pripravo predstavitve lahko uporabite predlogo v priponki.

ppt_IJU2017.ppt(1383 kb)

NATEČAJ ZA DOSEŽEK INFORMATIKE IN RAČUNALNIŠTVA V JAVNI UPRAVI V LETU 2017

Nagrado e-storitev javne uprave je prejela Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo za Storitev za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS.

Vabimo vas, da se prijavite na natečaj za priznanje dosežka javne uprave na področju informatike in računalništva (e-storitev javne uprave) za leto 2017. Natečaj, katerega namen je promocija in popularizacija dosežkov slovenske e-uprave, bo potekal v okviru konference Informatika v javni upravi 2017. To je priložnost, da dosežke predstavite slovenski strokovni in širši javnosti, sodelavcem in uporabnikom.

Pogoji sodelovanja

 1. Prijavitelj je lahko organ javne uprave sam ali organ javne uprave in izvajalec, ki je storitev razvil.
 2. Prijaviti je mogoče delujočo e-storitev javne uprave, ki je bila razpoložljiva ali v uporabi vsaj tri mesece pred rokom za oddajo prijave za ta natečaj.
 3. Prijave bo ocenila strokovna komisija, ki bo upoštevala naslednje kriterije:
  3.1. aktualnost (do 30 točk);
  3.2. enostavnost in prednosti uporabe (do 20 točk);
  3.3. prihranki pri uporabi (do 30 točk);
  3.4. potrebna tehnologija (do 10 točk);
  3.5. širša družbena korist (do 10 točk).
 4. Vse prijavljene e-storitve bodo prijavitelji lahko predstavili na konferenci Informatika v javni upravi 2017 kot posterje. Za najvišje ocenjeno e-storitev bo javno podeljeno priznanje na slovesnem začetku konference, storitev pa bo tudi javno predstavljena.
 5. Za e-storitev, ki bo prejela priznanje, bo imel prijavitelj tudi možnost objave v obliki strokovnega ali znanstvenega prispevka v reviji Uporabna informatika.
 6. Rok za oddajo prijave je 15. november 2017. Za prijave, ki bodo prispele po tem datumu, ne moremo zagotoviti, da bodo lahko upoštevane.
 7. Morebitne ugovore in spore v zvezi s tem natečajem bo obravnaval in reševal izvršni odbor Slovenskega društva INFORMATIKA. Njegovi sklepi so dokončni.

E-storitev prijavite tako, da izpolnite prijavni obrazec in ga pošljete na naslov iju2017@drustvo-informatika.si.

Prijavitelji, ki bodo to želeli, bodo lahko prijavljene e-storitve predstavili v preddverju dvoran kot plakat in objavili v zborniku. Za podrobnejše informacije se obrnite na iju2017@drustvo-informatika.si.

Prijava na natečaj pomeni tudi promocijo dosežkov, razvijalcev in izvajalcev, zato vas prisrčno vabimo k sodelovanju.


ODBORI

PROGRAMSKI SVET

 • Dr. Karmen Kern Pipan (predsednica), Ministrstvo za javno upravo
 • Branko Andrejašič, Upravna enota Izola
 • Mag. Teja Batagelj, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
 • Mag. Jurij Bertok, Ministrstvo za javno upravo
 • Aleksander Boh, Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Domen Božeglav, Ministrstvo za javno upravo
 • Dr. Mitja Dečman, Fakulteta za upravo
 • Mag. Maja Minič, Ministrstvo za obrambo
 • Ksenija Dren, Mestna občina Velenje
 • Nina Fileš, Slovensko društvo Informatika
 • Andrejka Grlić, Tržni inšpektorat Republike Slovenije
 • Miloš Torbič Grlj, Ustavno sodišče
 • Dr. Matjaž Jurič, Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • Dr. Mirjana Kljajić Borštnar, Fakulteta za organizacijske vede
 • Andrej Kotar, Gospodarska zbornica
 • Katarina Kralj, Ministrstvo za zdravje
 • Tomaž Kralj, Finančna uprava Republike
 • Dr. Marjan Krisper, Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • Dr. Roman Lavtar, Ministrstvo za javno upravo
 • Mag. Tatjana Mizori Zupan, Ministrstvo za javno upravo
 • Mag. Uroš Mladenovič, Geodetska uprava Republike Slovenije
 • Mag. Bojan Muršec, Vrhovno sodišče Republike Slovenije
 • Mag. Edmond Pajk, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Niko Schlamberger, Slovensko društvo INFORMATIKA
 • Andreja Sladoje Jemec, Ministrstvo za finance
 • Mag. Andrej Tomšič, Informacijski pooblaščenec
 • Mag. Bojan Vovk, Statistični urad Republike Slovenije
 • Igor Zorko, Slovenska digitalna koalicija
 • Dr. Alenka Žužek Nemec, Ministrstvo za javno upravo

PROGRAMSKI ODBOR

 • Mag. Jurij Bertok (predsednik) , Ministrstvo za javno upravo
 • Niko Schlamberger (podpredsednik) , Slovensko društvo INFORMATIKA
 • Vasko Berden , NIL d.o.o.
 • Dr. Mitja Dečman , Fakulteta za upravo
 • Nina Fileš , Slovensko društvo INFORMATIKA
 • Dr. Karmen Kern Pipan , Ministrstvo za javno upravo
 • Mag. Bojan Križ , Ministrstvo za javno upravo
 • Dr. Alenka Žužek Nemec , Ministrstvo za javno upravo

ORGANIZACIJSKI ODBOR

 • Nina Fileš (predsednica), Slovensko društvo INFORMATIKA
 • Aleksander Bucik, Slovensko društvo INFORMATIKA
 • Dr. Karmen Kern Pipan, Ministrstvo za javno upravo
 • Duša Medved, Ministrstvo za javno upravo
 • Maša Pentek, Promideja d.o.o.
 • Vanja Režonja Utenkar, Ministrstvo za javno upravo
 • Niko Schlamberger, Slovensko društvo INFORMATIKA

NASTANITEV

Hotel Brdo**** je poznan kot pozoren gostitelj poslovnih in protokolarnih dogodkov, ponuja 78 sob različnih tipov.
Udeleženci konference IJU 2017 imajo možnost nastanitve po ugodnejši ceni.

Ceniki

Nočitev z zajtrkomCena
Enoposteljna soba75€
Dvoposteljna (twin) soba/osebo60€

Cena nastanitve se nanaša na osebo, eno nočitev in vključuje DDV.
Dodatno doplačilo: Turistična taksa na osebo na dan: 1,15 €.

Cena namestitve vključuje: nočitev z bogatim samopostrežnim zajtrkom, možnost uporabe računalnika in tiskalnika v internetnem kotičku, parkirno mesto, vstop v park Brdo.

Udeleženci ob rezervaciji navedejo, da so udeleženci konference Informatika v javni upravi. Kontakt za rezervacijo:
mail: hotel@brdo.si
tel.: 04 260 10 00

Zaposleni v javni upravi imajo ob predložitvi naročilnice delodajalca nižje cene penzionskih storitev. Cenik posredujemo na poslano zahtevo na naslov iju2017@drustvo-informatika.si.

KONTAKT

Veseli bomo vsakega vašega mnenja, predloga ali pripombe in bomo z veseljem odgovorili na vsa vaša morebitna vprašanja. Pišete nam lahko po e-pošti na naslov iju2017@drustvo-informatika.si ali pokličete Nino Fileš na telefon 041 620 055.

SLOVENSKO DRUŠTVO INFORMATIKA
Litostrojska cesta 54
1000 Ljubljana

Dav.št: SI 71832912
IBAN SI56 0208 3001 3014 662

Predsednik društva Niko Schlamberger

Generalni sponzor

Sponzor okrogle mize

Sponzorji

Medijski sponzorji


IJU 2017: 9th Informatics in Public Administration Conference

What:Informatics in Public Administration 2017
When:December 4 and 5, 2017
Where:Congress Centre Brdo pri Kranju
Theme:Administration 4.0 – GaaP

ORGANIZED BYThis year’s conference is the 9th in a row which means that it is obviously much needed and useful. Except for connecting IT experts and the providers of public administration e-services, the conference is becoming a forum for the exchange of information on aspects of information technology which allows for faster and more efficient operation of public administration. IJU 2017 wishes to upgrade its mission. The theme of the conference –Government as a Platform – illustrates the new aspect of the role of the government due to digital transformation. The focus is moving away from the infrastructure, devices and services towards the use of data and the potential of public administration for the acceleration of the economy. Industry 4.0 is an acknowledged paradigm for a new vision of operation and there is no reason why a similar step would not be taken by the government that has so far followed the good practices of the business but, in the areas where it is possible, can take over the leadership.

The conference is therefore not intended for IT experts in the public administration only, but for decision-makers, their co-workers and e-services providers as well. Along with the participants from the public administration is the conference of interest also for those coming from companies and universities. By inviting companies to cooperate, we are opening up possibilities for assessing in what way are the available solutions and plans in line with the development of information technology. The content of IJU 2017 is directed towards user-oriented public administration, big data potential, reliability of operation, and security. Lecturers from the ministries are invited to present their services, plans, projects, and strategies. Invited speakers from abroad are asked to present their views and achievements that can be a motivation for similar activities at home. The content blocks cover the following areas:

 • New legal and strategic frameworks
 • New technology trends
 • Innovative approaches and solutions for e-services
 • Data analytics, use of big data and data-based decision making
 • Security, privacy and trust
 • Informatics in government departments – achievements and challenges
 • Informatics in local government
 • Process of preparing regulations

The programme itself follows an established track from previous years; however, lecturers will have more time to present their contributions. Plenary and invited lectures will cover current topics interesting for specific groups of participants. Workshops and presentations will give practical information and knowledge which will be useful at work of participants. Two round tables will be an excellent opportunity to acquire opinions and viewpoints of the participants.

Public Administration Information Technology Conference is an event which is by audience comparable with the largest meetings of IT experts in the country; however, it is the only conference where participants receive so much information on public e-services, achievements and plans of the public administration. The participation at the conference is for all participants from public administration an investment into knowledge and for others it offers an insight into the operation and plans of the largest business entity in Slovenia. We believe it is worth the visit.


PROGRAM

You can download program here.