Loading 
 
-
Image

PRIJAVNICA NA 11. PIES (29. in 30. november 2018)

 

KOTIZACIJA

  • 1 dnevna udeležba 350,00 EUR + DDV
  • 2 dnevna udeležba 450,00 EUR + DDV

Kotizacija vključuje vstopnico za 1 ali 2 dnevno udeležbo na posvetu, ki obsega obisk predavanj, okrogle mize in drugih dogodkov na izbrani dan, seminarsko gradivo, promocijska gradiva, kosilo, večerjo (29.11.2018), osvežilne pijače in kavo med odmori.

POPUSTI
Za zgodnjo prijavo in plačilo do 6.11.2018 vam nudimo 10% popust.
Četrti udeleženec iz istega podjetja ima brezplačno kotizacijo (upoštevani pri zgodnji ali redni prijavi).

PRIJAVA

Prejeto prijavo upoštevamo kot naročilnico in podlago za izdani predračun in račun. Plačana kotizacija je pogoj za udeležbo na posvetu. Račun vam bomo poslali najkasneje 7 dni po opravljeni storitvi. Po prejemu plačila vam bomo po e-pošti poslali tudi dostop do PIES mobilne aplikacije preko katere boste lahko tudi mrežili z drugimi udeleženci že pred posvetom.


STROŠKI ODPOVEDI
Sprememba imena za nadomestnega udeleženca je brezplačna. Za odpoved udeležbe do vključno
17.11.2017, zaračunamo 40% kotizacije. Za odpovedi po 17.11.2017, zaračunamo 100% kotizacije.

Za vse dodatne informacije pišite na email: info@pies.si.

FOTOGRAFIRANJE

Konferenca se lahko fotografira in snema ter prenaša na splet, fotografije in posnetki pa so lahko javno objavljeni. Zavedam se možnosti fotografiranja in snemanja vsebine, prenašanja na splet in javne objave fotografij in posnetkov konference za promocijo konference.

OSEBNI PODATKI

Dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov, ki so zbrani in bodo uporabljeni izključno v namene
organiziranja konference in obveščanja o naših dogodkih. Vsi osebni podatki so varovani v skladu z
ZVOP-1 in javnosti ne bodo dostopni.